21 June 2022

Wideroe | First Officer

Norway

Kvalifikasjoner

Absolutte krav:

* Beherske minimum et skandinavisk språk flytende (minimum Berlitz, nivå 4-5)

* EASA-sertifikat (skandinavisk utstedelsesland)

- Medical, Class 1
- Gyldig Multi Engine Instrument Rating (ME/IR)
- Gyldig ATPL-teorieksamen

- UPRT course i henhold til FCL.745 (a) eller tidligere typerating
- MCC
- PBN

Følgende dokumenter må lastes opp for å komme i betraktning:

* ATPL-teorieksamen inkl resultater (%-score)
* MCC-kursbevis
* Medical
* Licence
* Pass

* Kopi av to siste sister i loggbok
* Vitnemål fra videregående skole, eller tilsvarende
* UPRT-bevis dersom du ikke har tidligere typerating
* Eventuelle attester
* Søknader med ufullstendige/manglende vedlegg blir ikke vurdert.

Bør ha:

* Minimum 800 timer flytid, men dette kravet kan fravikes.

Apply