24 October 2022

Widerøe | Pilot

Tromsø, Bodø, Oslo, Sandefjord Og Bergen, Norway
Pilot i Widerøe

Vi søker flere piloter! Registrer en åpen søknad i vår kandidatbase ved å klikke på linken over.

Widerøe har en av verdens mest utfordrende flyoperasjoner. Den værharde norskekysten gir pilotene en utfordrende og spennende arbeidshverdag. Operasjonen stiller høye krav til din kompetanse og dine egenskaper som pilot. Vi er stolte av den jobben våre piloter gjør hver dag for å få passasjerene frem, og sikre at Widerøe utfører vårt samfunnsoppdrag hver dag. Selv om vi har blitt et relativt stort flyselskap, er vi opptatt av å beholde de gode relasjonene. Vi kjenner hverandre og vi tar vare på hverandre.

Kvalifikasjoner

Absolutte krav:

 • Beherske minimum et skandinavisk språk flytende (minimum Berlitz , nivå 4-5)
 • EASA-sertifikat (skandinavisk utstedelsesland)
 • Medical, Class 1
 • Gyldig Multi Engine Instrument Rating (ME/IR)
 • Gyldig ATPL-teorieksamen
 • UPRT course i henhold til FCL.745 (a) eller tidligere typerating
 • MCC
 • PBN

Følgende dokumenter må lastes opp for å komme i betraktning:

 • ATPL-teorieksamen inkl resultater (%-score)
 • MCC-kursbevis
 • Medical
 • Licence
 • Pass
 • Kopi av to siste sister i loggbok
 • Vitnemål fra videregående skole, eller tilsvarende
 • UPRT-bevis dersom du ikke har tidligere typerating
 • Eventuelle attester

Søknader med ufullstendige/manglende vedlegg blir ikke vurdert.

Bør ha:

 • Minimum 800 timer flytid, men dette kravet kan fravikes.
Hos oss får du
 • En trygg og seriøs arbeidsgiver
 • Bli del av en stor og nær Widerøefamilie
 • Være en helt sentral del av Widerøes samfunnsoppdrag
 • Fast turnus og konkurransedyktige betingelser med markedsledende pensjons- og forsikringsordninger

Widerøe har baser i Tromsø, Bodø, Oslo, Sandefjord og Bergen.

Prosessen

Vi tar kontakt med søkere som er aktuelle for opptak som piloter i Widerøe, og tilbyr plass på opptaksprøver. De søkere som godkjennes etter opptaksprøve, personlighetsanalyse og intervju vil få tilbud om ansettelse når det er ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende Widerøe og stillingsinnhold? Ta kontakt med Widerøe, telefon: (+47) 75 51 35 00 eller e-post til [email protected]

Hvis du tenker at dette er noe for deg, så sender du søknaden elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden.

Trenger du teknisk support i forbindelse med utfylling av søknaden, ta kontakt med Jobbnorge på tlf. 75 54 22 20 eller på e-post [email protected]

RESTRICTIONS: In order to work as a pilot in Widerøe, you must master at least one of the Scandinavian languages (Norwegian, Danish and/or Swedish). Applicants without Scandinavian language skills (Berlitz, level 4) will not be taken into consideration.

Vi tar sikkerhet på alvor

Widerøe praktiserer rusmiddeltesting ved nyansettelser i stillinger knyttet til flydrift. Tilsetting forutsetter negativt resultat av rusmiddeltesten.

Widerøes Flyveselskap

Vi har 43 fly i flåten og flyr til mer enn 50 destinasjoner i inn- og utland. Kortbanenettet i Norge er en helt sentral del av Widerøes flytilbud. Det er et viktig kollektivtilbud til distriktene og er bygd opp over mange tiår.

Widerøe er pinoeer innen elektrisk luftfart, og har som målsetning å begynne innfasing av elfly fra 2030. Vi er det flyselskapet som er lengst fremme i arbeidet med å gjøre luftfarten utslippsfri.

Widerøe har fem baser vi operer ut i fra; Bergen, Bodø, Oslo, Torp/Sandefjord og Tromsø. Som crew i Widerøe vil du tilhøre en av disse fem.

Vi skaper muligheter mellom små og store steder

Widerøe er et annerledes flyselskap. Vi går mot strømmen, og flyr også der hvor andre ikke flyr. Der hvor andre reserverer seg eller ikke finner det lønnsomt nok. Der har vi vår styrke, der er vi unike og der finner vi vår lønnsomhet. Vi gjør det ikke fordi det er enkelt, men fordi det er viktig. Vi har et evig engasjement for å knytte steder og folk sammen, og strekker oss for folks mulighet til å skape og bo hvor de vil.

Vi skal bidra til å gjøre viktige ressurser tilgjengelige, og vi skal fly deg trygt og effektivt også der hvor forholdene er vanskelige. Dette har vi trodd på og kjempet for i over 80 år og vi skal alltid strekke oss så langt det er mulig for å gi alle et godt tilbud. Kanskje derfor er vi også blitt Norges eldste flyselskap. Fordi Widerøe skaper muligheter mellom små og store steder (Widerøes visjon).

Apply